som var opstået i 1885 ved en sammenlægning af flere private selskaber