og vægt. Lokomotiver som DSB litra E (samlet tjenestevægt: 132