Drone regler trafikstyrelsen

COOL du har fået ny drone hvad så !

Her følger vejledningen fra trafikstyrelsen citat.: http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler

Det er dig, som pilot, der er ansvarlig for at reglerne overholdes. Du skal derfor være klar over følgende droneregler. Du finder reglerne i Bestemmelser for Luftfart – BL 9-4 og i Lov om tv-overvågning.

droneregler grafik

Dronereglerne:

  • Som privatperson, må du ikke tage billeder eller filme private haver, gader, veje eller pladser.
  • Maksimal tilladt flyvehøjde er 100 m og du skal hele tiden kunne se dronen.
  • Droner over 7 kg må kun flyve fra godkendt modelflyveplads og kræver en ansvarsforsikring. 
    Droner må maksimalt veje 25 kg.
  • Overflyvning af mennesker er ikke tilladt, og andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare.
  • Afstand til banerne på på offentlige flyvepladser skal være mindst 5 km og ved militære flyvestationer mindst 8 km.
  • Afstand til større offentlig vej og bymæssig bebyggelse skal være minimum 150 m.
  • Overflyvning af tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser er ikke tilladt.
  • Droner skal vige for alle bemandede fly.

Der blev ikke fundet produkter, der matcher dit valg.